3 september 2013

Verwarring in de cloud


De cloud is als begrip en vooral ook als serieus keuzealternatief voor al uw IT-investeringsbeslissingen niet meer weg te denken. Zo langzamerhand kent en snapt iedereen wat clouddiensten van bijvoorbeeld Google en Microsoft inhouden, maar hoe zit het met diensten uit de cloud voor telefonie, unified communications en contact center?

SaaS 

In de praktijk worden de begrippen ‘uit de cloud’ en Software as a Service (SaaS) vaak gebruikt om diensten aan te duiden die worden afgenomen van en gehost door een externe leverancier. Echter, in de praktijk dekken deze begrippen vaak niet helemaal de lading. Volgens Wikipedia houdt SaaS het volgende in:

“Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is software die als een onlinedienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker, eventueel in combinatie met andere parameters. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder…”

Voor communicatiediensten zoals telefonie, UC en contact center wordt deze vorm ook wel aangeduid met de termen Communications as a Service (CaaS), Unified Communications as a Service (UCaaS) en Telephony as a Service (TaaS). Belangrijke redenen voor het afnemen van communicatiediensten in de SaaS-variant zijn voor veel organisaties de volgende:

  • Hoge flexibiliteit vereist i.v.m. verwachte schommelingen in aantallen gebruikers 
  • Lage initiële investering, iets hogere terugkerende kosten (CAPEX versus OPEX) 
  • Grotendeels of volledig uitbesteden beheer en onderhoud 

Ieder voordeel heeft natuurlijk zijn nadeel: Flexibiliteit kost geld en wordt door leveranciers vaak financieel afgedekt met bijvoorbeeld staffels. Een lage initiële investering vertaalt zich in relatief hogere maandelijkse kosten. En het uitbesteden van beheer en onderhoud heeft natuurlijk ook zijn prijskaartje.

One size doesn’t fit all 

Maar flexibiliteit, investering en beheerinspanning zijn natuurlijk niet de enige aspecten waarop gelet wordt bij IT-investeringen. De volledige SaaS variant, waarbij alle diensten op een pay-per-use(r) basis worden afgenomen heeft genoemde voordelen, maar heeft ook andere nadelen die veel organisaties doen besluiten om voor varianten van het SaaS-model te kiezen.

Maatwerk 

Voor organisaties die speciale eisen en wensen hebben met betrekking tot de geleverde functionaliteiten of integratie van de software met bestaande oplossingen, hebben vooral SaaS-oplossingen in een omgeving die wordt gedeeld met andere huurders (shared hosting) hun beperkingen als het gaat om maatwerk. Omdat de omgeving wordt gedeeld met andere organisaties, kan de software niet altijd volledig op maat worden gemaakt naar de wensen van één huurder. In dergelijke gevallen is een niet met anderen gedeelde omgeving (dedicated hosting) een alternatief. Bij dedicated hosting vervalt vaak wel een deel van het kostenvoordeel dat een gedeelde SaaS-oplossing biedt.

Veiligheid 

Security is voor veel organisaties een reden om voorzichtig te zijn met het verplaatsen van diensten en vooral data naar de cloud. Het maken en vastleggen van goede afspraken en het afdwingen van bijvoorbeeld audits en penetration-tests biedt voor veel organisaties voldoende zekerheid. Ook kunnen in het ontwerp van de infrastructuur en het datamodel veel zekerheden worden afgedwongen. Voor organisaties die uit veiligheidsprincipes niet willen dat diensten en/of data het eigen datacenter verlaten, is een on-site managed oplossing een optie. De systemen worden in het eigen datacenter gehost, maar volledig beheerd door de leverancier. Hierbinnen zijn weer varianten mogelijk met betrekking tot de levering en het beheer van de infrastructuur en de hardware.

Beschikbaarheid 

Een hoge beschikbaarheid van IT-diensten heeft vaak ook een hoog prijskaartje. Afhankelijk van de eigen IT-infrastructuur kan een SaaS oplossing zowel voordelen als nadelen bieden op het gebied van availability. Vaak bieden SaaS-diensten standaard een hoge beschikbaarheid, maar zijn het de verbindingen tussen uw organisatie en de dienst die de bottleneck vormen. SaaS-diensten voor telefonie, UC en contact center worden dan ook vaak geleverd in combinatie met Infrastructure as a Service (IaaS), zodat de beschikbaarheid van de diensten beter gecontroleerd en dus gegarandeerd kan worden. Organisaties met erg hoge eisen aan de beschikbaarheid van hun communicatiediensten kiezen vaak voor een variant met lokaal geplaatste survivable servers en/of gateways. Op deze manier kunnen in geval van uitval van het eigen WAN of van de verbindingen naar de SaaS-provider, de kerndiensten beschikbaar blijven.

Eigenaarschap 

Ten slotte is het pay-per-use(r) model niet voor iedere organisatie ideaal. Voor organisaties die niet de behoefte hebben aan een hoge flexibiliteit in het aantal gebruikers of die liever eenmalig investeren dan de terugkerende kosten te betalen, kan het aanschaffen van licenties voordeliger zijn dan betalen op basis van daadwerkelijk gebruik. Organisaties die zelf de software willen aanschaffen maar toch gebruik willen maken van de kennis en ervaring van een leverancier en beheer en onderhoud niet zelf willen doen, kiezen daarom vaak voor een managed oplossing. Hierbij verzorgt de leverancier het beheer en onderhoud op de systemen die in het datacenter van de klant (on-site) of in het dataceneter van de leverancier hosted draaien.

Variabelen 

De beslissing ‘SaaS of zelf doen’ kent samengevat meer aspecten dan op het eerste gezicht vaak gedacht wordt. Er zijn vele mogelijke varianten met meer variabelen dan in dit artikel genoemd konden worden. De beslissing dient dan ook door gedegen onderzoek voorafgegaan te worden en moet met goede business cases onderbouwd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten