11 april 2012

ICT beheer: van afgebakende eilandjes tot chaos?


Door Erik van Esch

De Babyboom generatie had het goed voor elkaar. Netwerkbeheerders beheerden het netwerk, werkplekbeheerders zorgden dat de pc’s van de medewerkers bleven draaien, systeembeheerders zorgden voor het goed functioneren van software op de pc’s en de servers en telefoniebeheerders zorgden dat de telefoons het deden. Allemaal duidelijk afgebakende eilandjes met duidelijke muren eromheen, zodat iedereen precies van elkaar wist wat hij deed en vooral ook wat hij níet deed.


Onbegrip

Generatie X, de generatie geboren na 1960, introduceerde VOIP en vanaf dat moment was niet langer meer duidelijk bij wie je moest aankloppen als je telefoon het niet meer deed. De traditionele telefoniebeheerders en de traditionele netwerkbeheerders moesten ineens samen aan de slag. Daarbij stuitten zij regelmatig op wederzijds onbegrip. “Telefonie is nu toch gewoon een applicatie op een server, waarom maken die telecombeheerders zich toch zo druk?”, aldus de dataspecialisten. En omgekeerd ook: “Hoe kunnen ze nou toch een server zomaar ineens rebooten, nu zijn we volledig onbereikbaar”, was een veelgehoorde frustratie bij de telefoniespecialisten. Inmiddels is VOIP geen nieuw fenomeen meer en zijn er tal van best practices die uitwijzen hoe je een goede VOIP-beheerorganisatie zou moeten opzetten. Maar zelfs die wetenschap betekent nog niet automatisch dat dit in elke organisatie ook goed lukt.

De chaos compleet 

De ergste worsteling heeft generatie X nu toch wel achter de rug. Of niet…? De veelbesproken Generatie Y, de generatie geboren na 1980, overtreft de VOIP-wervelwind door een ware tsunami aan nieuwe kreten, zoals Unified Communications en Social Media. De integratie van data en telefonie in één netwerk maakt het inzetten van een groter scala communicatiemiddelen en kanalen mogelijk. Instant Messaging, Screen Sharing en Videocommunicatie vormen samen met de traditionele kanalen als spraak, fax en e-mail een groot web dat in menig commercieel plaatje is opgebouwd rond Presence: iedereen bereikbaar, op iedere plek, met iedere gewenste device en via ieder gewenst kanaal. Voeg daaraan toe de toenemende integratie van het vaste en het mobiele netwerk en de chaos is compleet. Althans, voor Generatie X. Niet voor Generatie Y, want die generatie is opgegroeid met internet en multimedia en is gewend aan het verwerken van grote hoeveelheden informatiestromen via meerdere kanalen tegelijk. Met muziek uit de iPod op de oren de laatste berichten op CNN op de televisie bekijken, tegelijkertijd sms’en met vrienden en via de laptop het volledige landschap aan Hyves-, Facebook- en Twitter-achtige applicaties bijhouden: Generatie Y weet niet beter en verwacht dat in de werksfeer op dezelfde wijze gewerkt wordt als in de privésfeer. En dat betekent nogal wat voor een bedrijf.

Veelvoud aan services 

Ineens gaat het niet meer over de gevolgen van data en telefonie over hetzelfde netwerk, maar over een veelvoud aan services die via een veelvoud aan hardware wordt gebruikt. Daarbij bestaat geen onderscheid meer tussen het vaste en het mobiele netwerk. Alle muren van de oudere generaties worden in één klap met de grond gelijk gemaakt. Want wie beslist er over welke services en welke hardware ondersteund zullen worden? Wie beheert precies wat, bij wie moeten gebruikers aankloppen als iets het niet doet? En misschien nog belangrijker: hoe zorgt men voor een goede afstemming over of en wanneer bepaalde services worden geïmplementeerd of gewijzigd en wat de impact hiervan is? Een ware revolutie voor een beheerorganisatie. Hoewel er in de praktijk veel slagen gemaakt moeten worden ligt de oplossingsrichting redelijk voor de hand.

De eerste en belangrijkste stap is dat er niet meer gekeken moet worden met een Babyboom of Generatie X-bril op, maar met een Generatie Y-bril. Het maakt dan feitelijk niet uit welke generatie er door deze bril kijkt. Mits men zich realiseert wat men ziet.

Dit artikel van Erik van Esch verscheen in Opgeteld, het blad van Cumula B.V.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten