6 december 2010

Generation Y kan niet zonder Unified Communications

Ruwweg geboren tussen 1980 en 2000, is Generation Y nu in de leeftijd van 10 tot 30 jaar. De native online generatie stroomt dus sinds enkele jaren in groten getale op de arbeidsmarkt in, en is here to stay. Het is de generatie die zich vooral onderscheidt door haar onbegrepen talent om altijd en overal informatie te kunnen en willen zenden en ontvangen. Een generatie die in de ogen van veel ouderen niet meer ‘normaal’ kan communiceren, maar toch de hele dag niets anders doet.

Waar hun voorgangers uit eerdere generaties pas in hun werkomgeving voor het eerst in aanraking kwamen met moderne communicatietechnologie zoals e-mail en mobiele telefonie, zijn generatie Y-ers geboren en getogen in een wereld die wordt gedomineerd door iPhones, Facebook, Twitter, Chat en SMS.

Communicatietechnologie speelt in zowel het privé- als het professionele leven van generatie Y-ers en straks van de generaties erna, een vanzelfsprekende rol. Dit dwingt beslissingnemers in het bedrijfsleven om tot nieuwe inzichten te komen ten aanzien van de inzet van deze communicatietechnologie voor medewerkers en voor klanten. 

Altijd en Overal
De generatie Y-er is eraan gewend om altijd en overal te kunnen communiceren en ook om altijd en overal toegang te hebben tot informatie. Dit is een belangrijk maar onderschat en onbegrepen talent van deze generatie. Dankzij hun innige band met communicatietechnologie, zijn generatie Y-ers bijzonder bedreven in het snel en efficiënt vergaren, verwerken, toepassen en delen van informatie. Deze vaardigheden zijn aangeleerd in het privéleven waar deze onmisbaar zijn voor de native online generatie. De term native online is een belangrijk onderscheidend kenmerk van de generatie Y. Aan de hand hiervan is de houding van deze generatie ten aanzien van communicatietechnologie te doorgronden. Generatie Y-ers zijn opgegroeid met alle denkbare middelen van communicatie binnen handbereik. Ze hebben ze allemaal van jongs af aan parallel en sequentieel leren inzetten voor school, werk en privé en beschouwen ze niet meer als luxe, maar als vanzelfsprekende onderdelen van hun bestaan.

Generatie Y wil privé en professioneel op dezelfde manier communiceren
Een groot deel van de generatie Y is nu toe aan een eerste baan of is zelfs al mid-career en zal de moderne communicatiemedia en de aangeleerde vaardigheden ook dagelijks toe willen passen in de zakelijke communicatie. Uit onderzoek blijkt dat de generatie Y-ers daarom hoge verwachtingen hebben van de door de werkgever beschikbaar gestelde communicatietechnologie. Zij verwachten zakelijk over dezelfde communicatiemiddelen te kunnen beschikken als waarover zij privé gewend zijn te beschikken. Ze zijn nu eenmaal gewend om altijd & overal efficiënt te kunnen communiceren met vrienden, familie, medestudenten en nu ook met collega’s en klanten. Kunnen zij dit niet, dan zullen ze –allicht teleurgesteld- terugvallen op in hun ogen ouderwetse en inefficiënte manieren van communiceren.
Dit zou jammer zijn, want van de manier waarop generatie Y-ers zowel oude als nieuwe communicatiemedia gebruiken, kan uw organisatie veel leren en vooral profiteren op het gebied van efficiency en bereikbaarheid door betere en effectievere communicatie. Wilt u dus efficiëntere communicatie onder alle collega's en met uw klanten mogelijk maken, denk dan aan de inzet van Unified Communications oplossingen.

Lees ook:  IM: De snelste route van Front Office naar Back Office

Wat is Unified Communications?
Unified Communications (UC) is in de wereld van bedrijfs- en telecommunicatie een gangbare aanduiding voor de integratie van real-time communicatievormen zoals telefonie, video-conferencing, presence en chat / Instant Messaging, met non-real-time communicatievormen zoals voicemail, e-mail, SMS en fax. Deze integratie is van technologische aard en behelst en samenbrengen van de architectuur en de gebruikersinterfaces van al deze communicatievormen, zodat de organisatie en haar medewerkers de vruchten kunnen plukken van Unified Communications.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten